Over Integriteit

Integriteit en ethisch gedrag

Integriteit en ethisch gedrag zijn belangrijk overal en op alle niveaus van de samenleving. Op individueel niveau betekent integriteit dat je kunt verantwoorden wat je doet; het is doen wat goed is in alle omstandigheden, zelfs als niemand kijkt. Integriteit is van groot belang om vertrouwen op te bouwen tussen zowel persoonlijke als zakelijke relaties en is de basis voor betrouwbaarheid en eerlijkheid. Organisatorische integriteit gaat verder dan bestuurlijke integriteit. Het vereist dat berichten, acties, beleid, leiderschap worden afgestemd op de positieve waarden die iedereen binnen de organisatie ondersteunt. Integere individuen en instellingen bouwen vertrouwen op en creëren een samenleving die niet alleen inclusiever en eerlijker is, maar ook economisch productiever.

De Week van de Integriteit, die elk jaar in december wordt gehouden, is het jaarlijkse multi-stakeholderinitiatief dat tot doel heeft de uitwisseling van kennis te bevorderen en het debat over integriteit op de werkplek en in de bestuurskamer te stimuleren, bij alle soorten organisaties. Wat kunnen we verwachten van werknemers, ambtenaren en bestuurders? Maar ook: wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat moeten bedrijven doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als ze internationaal zaken doen? Het doel van de Week van de Integriteit beperkt zich niet tot slechts een week in december. Het is bedoeld om het hele jaar door mensen te verenigen in het teken van integriteit. Dagelijks moet er iets gedaan worden om ervoor te zorgen dat integriteit onderdeel wordt van het gedrag van elk individu, organisatie en bedrijf.

7e Editie van de
Week van de Integriteit:
01-09 December

Internationaal
Integriteitsconferentie:
8 December

Week van de Integriteit Netwerk van Partners

Al meer dan 110 organisaties hebben voor dit geweldige initiatief hun krachten gebundeld. Een breed scala aan partners uit de private en publieke sector, maar ook onderwijs- en maatschappelijke instellingen zetten tijdens de Week van de Integriteit het belang van integriteit in de schijnwerpers door hun eigen activiteiten te organiseren.

Organisaties die partner zijn van de Week van de Integriteit worden lid van een multi-stakeholder netwerk. Het hele jaar door worden er bijeenkomsten georganiseerd die dieper ingaan op thema's als integriteit, gedragscodes en compliance. Voor de partners zijn deze bijeenkomsten een uitgelezen kans om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Lees meer en word lid van het netwerk

"De belangrijkste factor is om ervoor te zorgen dat het belang van integer zakendoen door alle medewerkers wordt nageleefd. Het komt aan op het gedrag, meer dan alleen het voldoen aan regels."

Henk Broeders

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Week Integriteit

Over de initiatiefnemer en een stukje historische achtergrond

De Week van de Integriteit is een initiatief van ICC Nederland.. ICC is een wereldwijde bedrijfsorganisatie. Het is een pionier geweest in de strijd tegen corruptie en publiceerde in 1977 zijn eerste versie van de ICC-gedragsregels om afpersing en omkoping te bestrijden. Het ICC heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de respectieve anticorruptieverdragen van de OESO en de VN. ICC loopt voorop in de ontwikkeling van ethische normen, codes en richtlijnen tegen corruptie en ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een lichtend voorbeeld voor het bedrijfsleven op dit snel veranderende gebied.

Het bevorderen van integriteit en het gesprek over ethische normen vereist een multi-stakeholderbenadering. Overtuigd van het bundelen van de krachten, werd in 2016 in Nederland de eerste Week van de Integriteit gehouden. Dankzij het uitgebreide netwerk van ICC in de private en de publieke sector, het maatschappelijk middenveld en het onderwijs, kreeg het meteen veel belangstelling. Sinds 2016 is het aantal partners gegroeid tot boven de 100. Om verder denken te bevorderen en de samenleving te inspireren, zijn er ook vier bundels over integriteit gepubliceerd. In die bundels delen experts met verschillende achtergronden hun inzichten en opvattingen over onderwerpen die te maken hebben met integriteit.

Het innovatieve multi-stakeholder initiatief van ICC Nederland heeft brede waardering gekregen van zowel de private als de publieke sector, waaronder die van de G20 Anti-bribery Working group waar het initiatief als inspiratie voor anderen werd gepresenteerd (Mexico, mei 2018). De Stichting Week van de Integriteit is opgericht om de continuïteit van het initiatief te waarborgen en het multi-stakeholderkarakter te benadrukken. Ondertussen blijft het aantal landen dat interesse toont om het concept te kopiëren, wat de initiatiefnemers stimuleert om enthousiast door te gaan met het opbouwen van een netwerk van individuen en organisaties die zich inzetten voor een eerlijkere, eerlijkere en transparantere wereld, zelfs over de grenzen heen.

Stichting Week van de Integriteit

Om het multi-stakeholder aspect hoog te houden en verdere uitbreiding mogelijk te maken, heeft de initiatiefnemer (ICC Nederland) een stichting in het leven geroepen. Stichting De Week van de Integriteit is verantwoordelijk voor de organisatie van de Week van de Integriteit en dient als platform voor het groeiende initiatief. Het doel is het bevorderen van zakelijke integriteit in de breedste zin van het woord, zowel in Nederland als in het buitenland. Sinds de oprichting is de Week van de Integriteit aanzienlijk gegroeid en andere landen hebben het concept overgenomen. De Raad van Toezicht van de Stichting houdt toezicht op het beleid.

Als organisator en initiatiefnemer van de Week van de Integriteit heeft ICC Nederland in juni 2023 de de Jacobus Oranje Integriteitspenning gewonnen.Deze prijs uitgereikt door de VU compliance opleiding is bedoeld voor personen of organisaties die zich buitengewoon hebben ingespannen om integriteitsmanagement binnen hun organisatie of sector te bevorderen.

Lees het volledige juryrapport

Maak kennis met de bestuursleden

Henk Broeders
Leo Huberts
Izabella Hus-Morawska
Laure Jacquier
Obbe Siderius

Click + Klik + voor de volledige biografie

Henk Broeders is lid van de Raad van Toezicht en onafhankelijk adviseur en organisatieadviseur. Hij begon zijn carrière in de computertechnologie in 1973 bij Dow Chemicals in Nederland. In 1980 maakte hij de overstap naar Volmac, waar hij verschillende functies bekleedde in IT en management tot 1992, toen hij werd benoemd tot algemeen directeur van IQUIP Informatica BV (nu Sogeti Nederland), een dochteronderneming van Cap Gemini N.V. In 1998 werd hij lid van de Raad van Bestuur van Cap Gemini N.V. en na de overname van E&Y Consulting door de Groep in 2000 werd hij benoemd tot managing director van Cap Gemini Ernst & Young in de Benelux. Van januari 2004 tot januari 2011 was hij lid van het directiecomité van Capgemini SA. Tussen januari 2004 en december 2008 was hij CEO van de SBU Continental Europe and Asia Pacific. Vanaf 2009 is Henk voorzitter van de Country Board van Capgemini Nederland en Corporate Vice President van Capgemini S.A. Daarnaast was hij tot februari 2013 executive sponsor van TeamOne, het wereldwijde leiderschapsprogramma van Capgemini. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van Mazars Accountants(Nederland), het Diakonessenhuis Utrecht en Stichting de week van de Integriteit.

Leo (L.W.J.C.) Huberts (1953) is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de afdeling Politicologie en Bestuurskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden betreffen governance en macht en de kwaliteit, integriteit en ethiek van governance. Hij is auteur of redacteur van meer dan twintig boeken en vele artikelen over politie-integriteit, publieke corruptie en fraude en over integriteitsmanagement, waaronder Leo Huberts (2014).Integrity of Governance. What It Is, What We Know, What Is Done and Where to Go. Basingstoke: Palgrave Macmillan en L.W.J.C. Huberts (2018). Integrity: What it is and Why it is Important, Public Integrity 20(1): 18-32. DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Week van de Integriteit.
Website

Izabella Hus-Morawska (1960) studeerde Duitse Taal- en Letterkunde en rechten aan de Universiteit Leiden en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 trad zij in dienst bij Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) waar zij 21 jaar diverse functies bekleedde. Sinds 2008 werkt zij bij Siemens Nederland N.V. momenteel als General Counsel en lid van de raad van bestuur van Siemens International Holding B.V.
Izabella is getrouwd en heeft drie kinderen. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Week van de Integriteit

Laure Jacquier is onlangs algemeen directeur bij ICC Nederland en secretaris-generaal (bestuurder) van de Stichting Week van de Integriteit. Voorafgaand aan deze benoemingen bekleedde ze verschillende managementfuncties, met name bij Damen Shipyard, waar ze als Sustainability Manager toezicht hield op de ESG-strategie van de groep.

Obbe Siderius is van mening dat integriteits- en compliance-activiteiten ingericht deel moeten uitmaken van zakelijke workflows en cross-functioneel moeten worden ingericht om impact te maken en niet duurzame compliance te voorkomen. Op maat gemaakte oplossingen die zijn gekoppeld aan het bedrijfsdoel en de bedrijfsprincipes ondersteunen het op een verantwoorde manier zaken te doen beschermen het merk en reputatie van het bedrijf. Zijn ervaring varieert van algemeen compliance-werk zoals het bouwen en implementeren van een compliance-programma, risico- en crisisbeheer, klokkenluiden en onderzoeken, exportcontroles en sancties, beoordelingen door derden en het diagnosticeren van omkopingsrisico's tot specifieke onderwerpen zoals verantwoorde inkoop, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, opereren in vluchtige omgevingen en ESG-normen. Hij heeft een jarenlange achtergrond in integriteit en compliance bij beursgenoteerde internationaal opererende bedrijven in verschillende sectoren. Hij maakte enkele jaren deel uit van de raad van bestuur van ICC Nederland. Thans is hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Week van de Integriteit.